ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015
 
 
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
มอก.2611-2556 วัสดุโคลด์พลาสติก สำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง
มอก.1177-2556 น้ำยารองพื้นสำหรับผิวที่เป็นฝุ่น
มอก.327-2553 สีเคลือบเงาแอลคีด
     
มอก.1123-2555 สีรองพื้นสำหรับงานปูน
มอก.272-2549 สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป
มอก.2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ
     
มอก.2625-2557 สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย