PRODUCTS
สีพื้นโพลียูรีเทนคอนกรีต
ระบบพื้นสนามกีฬาโพลียูเทน


 สีน้ำอิมัลชันและสีน้ำมันสำหรับทาอาคาร SISSONS และ SISTO
Super High Gloss Enamel
- Data Sheet
 
สีน้ำมันเคลือบเงา ผลิตจากอัลคิดเรซินคุณภาพสูง มีความทนทานสูง ทนทานต่อสภาวะอากาศให้สีสันสวยงาม มีความเงาสูง