PRODUCTS
สีพื้นโพลียูรีเทนคอนกรีต
ระบบพื้นสนามกีฬาโพลียูเทน


 สีแห้งเร็วและสีชนิดพิเศษ
Siscoguard Coal Tar 70
- Data Sheet
 
สีอีพ็อกซี่โคลทาร์ 2 ส่วนผสม มีเนื้อสีมาก มีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อน ของโครงสร้างที่แช่น้ำ น้ำทะเล เช่น เสาเข็ม, โป๊ะ, ทุ่นลอยน้ำ, เรือ, ท้องเรือ, แท้งก์น้ำมัน, ท่าจอดเรือ, โกดัง เป็นต้น