PRODUCTS
สีพื้นโพลียูรีเทนคอนกรีต
ระบบพื้นสนามกีฬาโพลียูเทน


 งานกันซึม
Siscoproof Slurry
- Data Sheet
โพลิเมอร์-ซิเมนต์ยืดหยุ่น 2 ส่วนผสม ใช้สำหรับทาภายในสระว่ายน้ำ แท้งก์น้ำ
พื้นห้องน้ำก่อนการปูกระเบื้อง เพื่อกันการรั่วซึม
สามารถยืดปิดรอยแตก ของคอนกรีตเล็กๆ (hair-line crack) ได้
 
1. 2 ส่วนผสม Part A น้ำนมสีขาว, Part B ผงสีเทา
2. ใช้ทาบนพื้นผิวที่มีซิเมนต์เป็นองค์ประกอบ
3. ทาบนพื้นคอนกรีตชื้น (พื้นแห้งต้องพรมน้ำ)
4. มีความยืดหยุ่น (Elongation) 10-20%
5. ทาด้วยแปรงแข็ง หรือฉาบ ความหนาต่อชั้น 1 mm
6. ใช้กันซึมสำหรับโครงสร้างที่ขังน้ำได้ เช่น แทงก์น้ำ, สระว่ายน้ำ, ดาดฟ้าหรือห้องน้ำก่อนปูกระเบื้อง ฯลฯ
7. ป้องกันน้ำด้าน positive & negative