PRODUCTS
สีพื้นโพลียูรีเทนคอนกรีต
ระบบพื้นสนามกีฬาโพลียูเทน


High Performance Flooring & Coating System
 • คุณสมบัติ   สินค้าที่เกี่ยวข้อง
  เป็นสีทับหน้า(ภายใน) ที่มีความเงาสูง ฟิล์มสีเป็นผืนเดียวกัน ไม่มีรอยต่อ
  ไม่เก็บฝุ่นละออง มีความทนทานต่อการขัดถูและแรงกระแทกดีเยี่ยม
  ป้องกันการซึมเปื้อนของคราบน้ำมัน และสารเคมี กรด ด่าง
  ช่วยรักษาพื้นผิวไม่ให้สึกกร่อนจากการใช้งาน
   
  Siscoguard Finish
  Floorguard 105HB
 • คุณสมบัติ   สินค้าที่เกี่ยวข้อง
  ฟิล์มสีเนื้อเรียบ เงางาม ทาง่าย
  ทนแดด ไม่ซีดจาง ใช้ทาทั้งภายในและภายนอก
  ไม่เก็บฝุ่นละออง มีความทนทานต่อการขัดถูและแรงกระแทกดีเยี่ยม
  ทนทานต่อสารเคมีได้ดี
   
  Siscothane AC
  Floorguard 105HB
 • คุณสมบัติ   สินค้าที่เกี่ยวข้อง
  ฟิล์มสีเป็นผืนเดียวกัน พื้นผิวเรียบ ไร้รอยต่อ มีความเงาสูง
  ไม่เก็บฝุ่นละออง ทนทานต่อสารเคมีและน้ำมันดีเยี่ยม
  เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพื้น และสามารถเพิ่มแรงในการรับน้ำหนักได้อีกด้วย
  สามารถทำความหนาของฟิล์มสีได้ถึง 3 มิลลิเมตร มีความทนทานดีเยี่ยม
   
  Floorguard 5500
  Siscofloor Putty
  Siscofloor 1200(L)
 • คุณสมบัติ   สินค้าที่เกี่ยวข้อง
  ฟิล์มสีเป็นผืนเดียวกัน พื้นผิวเรียบ ไร้รอยต่อ มีความเงาสูง
  ไม่เก็บฝุ่นละออง ทนทานต่อสารเคมีและน้ำมันดีเยี่ยม
  เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพื้น และสามารถเพิ่มแรงในการรับน้ำหนักได้อีกด้วย
  สามารถทำความหนาของฟิล์มสีได้ถึง 3 มิลลิเมตร มีความทนทานดีเยี่ยม
   
  Floorguard 5500
  Siscofloor Putty
  Siscofloor MBS
  Siscofloor MBS-1
 • คุณสมบัติ   สินค้าที่เกี่ยวข้อง
  ทนต่อสารเคมีและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม มีทั้งผิวเรียบและผิวหยาบ
  ไม่สะสมเชื้อโรคและแบคทีเรียตลอดจนเชื้อราต่างๆ เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร
  พื้นผิวไม่มีรอยต่อจึงทำให้สะอาดและถูกสุขอนามัย
  ทนทานต่อการใช้น้ำร้อนฉีดชะล้างทำความสะอาดไม่หลุดล่อน
   
  Siscocrete LF
  Siscocrete MF
  Siscocrete HF
  Siscocrete SC