PRODUCTS
สีพื้นโพลียูรีเทนคอนกรีต
ระบบพื้นสนามกีฬาโพลียูเทน


 สีทับหน้า
 
Siscoguard finish
สีอีพ็อกซี่โคทติ้ง ใช้สำหรับงานภายใน
Siscoguard finish 100
สีอีพ็อกซี่โคทติ้ง สูตรปราศจากตัวทำละลาย
ใช้สำหรับงานภายใน
Floorguard 5500
สีอีพ็อกซี่ปรับระดับ เรียบไร้รอยต่อ
 
Siscofloor 5000
สีอีพ็อกซี่ปรับระดับ เรียบไร้รอยต่อ
Siscofloor 5200
สีอีพ็อกซี่ปรับระดับ เรียบไร้รอยต่อ
Siscofloor 5300
สีอีพ็อกซี่ปรับระดับ เรียบไร้รอยต่อ
 
Siscofloor 1000
สีอีพ็อกซี่ปรับระดับ เรียบไร้รอยต่อ ชนิดใส
Siscothane AC
สีโพลียูรีเทนโคทติ้ง ใช้สำหรับงานภายนอก
Siscolic Acrylic
สีอะคริลิคชนิดมีตัวทำละลาย
ใช้สำหรับงานภายนอก
 
Siscofloor WB1000
สีอะคริลิคสูตรน้ำ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ใช้สำหรับงานภายในและภายนอก
Siscoguard WB1
สีเคลือบอีพ็อกซี่ สูตรน้ำชนิดทา