PRODUCTS
สีพื้นโพลียูรีเทนคอนกรีต
ระบบพื้นสนามกีฬาโพลียูเทน
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ซีสซั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด เราเป็นผู้ผลิตสีทาอาคารสีอุตสาหกรรม และอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ในการทำงานอย่างต่อเนี่อง และมีประสบการณ์ในการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงสูตรสีให้มีความทันสมัยตลอดเวลา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสีให้มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้โครงการก่อสร้างหลายๆ โครงการ จึงมักจะมอบความไว้วางใจให้กับทาง บริษัท ซีสซั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 
 PROJECT REFERENCE
 
Service System : Polyurethane  Concrete
Product : พอลิยูรีเทนคอนกรีตผิวเรียบ
Area : 4,000 Sqm.
Service System : Epoxy Coating
Product : สีอิพอกซี่สำหรับทา
Area : 600 Sqm.
Service System : Polyurethane Sport Flooring
Product : ระบบพื้นสนามกีฬาโพลียูรีเทน
Area : 5,000 Sqm.
Service System : Epoxy Self-Leveling
Product : พื้นอิพอกซี่ปรับระดับได้ปราศจากตัวทำละลาย
Area : 4,400 Sqm.
Service System : Polyurethane Coating
Product : สีโพลียูรีเทนสำหรับกลิ้ง
Area : 2,000 Sqm.