PRODUCTS
สีพื้นโพลียูรีเทนคอนกรีต
ระบบพื้นสนามกีฬาโพลียูเทน


 สีแห้งเร็วและสีชนิดพิเศษ
Industrial Enamel GIS
- Data sheet
สีทับหน้าแห้งเร็ว ใช้สำหรับเป็นสีพ่นรถแทรคเตอร์, รถบรรทุก, รถฟอร์คลิฟท์ และเครื่องจักรต่างๆ มีความทนต่อน้ำและสารเคมีทั่วไปได้ดี สามารถแห้งในอากาศปกติ หรืออบที่อุณหภูมิสูง 100°C เป็นเวลา 30 นาทีได้