PRODUCTS
สีพื้นโพลียูรีเทนคอนกรีต
ระบบพื้นสนามกีฬาโพลียูเทน


 สีน้ำอิมัลชันและสีน้ำมันสำหรับทาอาคาร SISSONS และ SISTO
Paint Remover
 
 
 
น้ำยาลอกสี “ซิสโต้” ใช้สำหรับลอกฟิล์มสี สูตรได้รับการออกแบบให้มีการระเหยช้า สามารถลอกสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลอกสีได้หลายประเภท อาทิ วาร์นิช,
สีน้ำมัน, สีแห้งเร็ว, สีอบ, สียูรีเทน, สีอีพ็อกซี่ เป็นต้น โดยไม่ทำลายพื้นผิวไม้หรือโลหะ