PRODUCTS
สีพื้นโพลียูรีเทนคอนกรีต
ระบบพื้นสนามกีฬาโพลียูเทน


 ระบบสีโพลียูรีเทน
Siscothane AC
- MSDS (Part A)
- MSDS (Part B)
สีโพลียูรีเทน 2 ส่วนผสม ผลิตจากอะลิฟาติกไอโซไซยาเนต และอะคริลิคโพลีออล เมื่อทำปฏิกิริยาและบ่มตัวสมบูรณ์จะเกิดฟิล์มสีคุณภาพสูง ทนต่อรังสีอัลตร้าไวโอเลต ยึดเกาะได้ทั้งผิวเหล็กและคอนกรีต สามารถใช้เคลือบโครงสร้างเหล็กที่ต้องทนสภาวะการกัดกร่อนที่รุนแรง เช่น งานชายฝั่งทะเล งานโครงสร้างสะพาน งานท่อต่างๆ
 
ให้ความเงางามสูง ทนต่อสารเคมี ช่วยปกป้องโครงสร้างเหล็กจากแสง UV เหมาะสำหรับโครงเหล็กที่มีการกัดกร่อนสูงจากสารเคมีและน้ำทะเล, ถังน้ำมัน และโครงสร้างเหล็กภายนอกที่ต้องทนต่อสภาวะอากาศที่รุนแรง