PRODUCTS
สีพื้นโพลียูรีเทนคอนกรีต
ระบบพื้นสนามกีฬาโพลียูเทน


 สีแห้งเร็วและสีชนิดพิเศษ
Black Bituminous
 
 
 
สารเคลือบบิทูเมนสีดำ ใช้สำหรับทาเหล็กเพื่อเคลือบป้องกันการเกิดสนิมบนพื้นผิวเหล็ก ที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง มีคุณสมบัติแรงยึดเกาะและทนการแช่น้ำได้ดี ราคาประหยัด